Traženi broj
KUI 9 10 2019 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 68
Broj: 9-10
Godina:2019
Stranice: 375–572
Broj znanstvenih/stručnih radova: 18
Broj ostalih priloga: 15
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Elektroispredeni polikaprolakton za kontrolirani prijenos lijekova
E. Govorčin Bajsić, E. Zdraveva, B. Mijović, T. Holjevac Grgurić, M. Tominac Trcin i T. Zubin Ferri
375–380
 
Kompostiranje agroindustrijskog otpada, biootpada i biorazgradljivog komunalnog otpada u adijabatskom reaktoru
D. Kučić Grgić, F. Briški, V. Ocelić Bulatović, M. Vuković Domanovac, T. Domanovac, M. Šabić Runjavec, M. Miloloža i M. Cvetnić
381–388
 
3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari
A. Milićević, M. Gretić i G. Matijašić
389–396
 
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u predobradi otpadnih životinjskih masti i pročišćavanju sintetiziranog biodizela
A. Petračić, A. Sander, M. Ćurić, D. Furač, A. Šimičević i J. Parlov Vuković
397–405
 
Ekstrakcija i ispitivanje stabilnosti polifenola komine masline u prirodnim eutektičkim otapalima
A. Mitar, D. Kučić Grgić i J. Prlić Kardum
407–414

Izvorni znanstveni rad / Mjerna i regulacijska tehnika

 
Određivanje zabranjene zone poluvodiča metodom UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije
S. Kurajica, V. Mandić, M. Tkalčević, K. Mužina i I. K. Munda
415–426

Pregledni rad

 
Primjena matematičkog modeliranja u razvoju enzimskih kaskadnih reakcija
N. Milčić, M. Česnik, M. Sudar i Z. Findrik Blažević
427–436
 
Bioremedijacija farmaceutske otpadne vode
M. Vuković Domanovac, M. Šabić Runjavec, N. Janton i D. Kučić Grgić
437–445
 
Fitoremedijacija – pregled stanja i perspektiva
N. Milčić, Z. Findrik Blažević i M. Vuković Domanovac
447–456
 
Priprava 3D poroznih nosača za inženjerstvo koštanog tkiva
M. Ivanković, L. Bauer, A. Ressler, A. Rogina, M. Antunović i H. Ivanković
457–468
 
Biokataliza u proizvodnji farmaceutskih intermedijara: prekursori statina
A. Švarc, D. Skendrović i A. Vrsalović Presečki
469–476
 
Primjena cijevnih mezo- i mikroreaktora u organskoj sintezi i fotokemiji – Go With the Flow!
K. Pavlović, A. Ratković, M. Gojun, A. Šalić, B. Zelić i I. Škorić
477–485
 
Primjena naprednih polimernih materijala
V. Gilja, Z. Katančić, L. Kratofil Krehula, A. Peršić i Z. Hrnjak-Murgić
487–496
 
Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za organsku kemiju u razdoblju 2009. – 2019.
T. Gazivoda Kraljević, M. Hranjec, S. Raić-Malić, I. Škorić i D. Vuk
497–506
 
Aktivni materijali koji se upotrebljavaju u superkondenzatorima
G. Ljubek i M. Kraljić Roković
507–520
 
Nanofluidi kao medij za prijenos topline
R. Blažic, F. Faraguna, E. Vidović i A. Jukić
521–533
 
Kromatografska analiza u sustavu kvalitete analitičkoga procesa u Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
D. Ašperger, S. Babić, T. Bolanča, D. Mutavdžić Pavlović i Š. Ukić
535–546

Stručni rad

 
Obrada komunalne otpadne vode membranskim procesima
D. Dolar, M. Racar, K. Košutić, N. Čavarović i K. Karadakić
547–552
RUBRIKE

Uvodnik

T. Bolanča: Uvodna riječ
III

Esej

IV–VI

Mišljenja i komentari

553
N. Raos: Dvije recenzije
554

Osvježimo znanje

555–556

Tehnološke zabilješke

557–558

Zaštita okoliša

559–560

Aktualnosti iz industrije

561

Osvrti

562
563–564

Kalendar događanja

K1–K2

Pregled tehničke literature i dokumentacije

565–567

Sigurnost i zaštita na radu

568–572

Oglasi