Metrički pokazatelji

metrics banner

INDEKSIRANJE ČASOPISA

Časopis Kemija u industriji indeksiran je u sljedećim bazama podataka:

 
Aktualizirano 22. 5. 2021.:

SCImago Journal and Country Rank:
SJR 2019.
– SCImago Journal Rank:                              0,127 (u 2018. – 0,111)
SNIP 2020.
– Source Normalized Impact per Paper:    0,777 (u 2019. – 0,326)
IPP 2020. – Impact per Publication:                              0,51 (u 2019. – 0,39)

Kvartila 2019.: kemijsko inženjerstvo – Q4 (u 2018. – Q4)
                        kemija – Q4 (u 2018. – Q4)

H indeks 2020. = 11 (u 2019. – 9)


InfoBase Index:
IBI faktor 2019.
= 2,5

Clarivate Journal Scitation Reports:
Journal Citation Indicator (JCI) 2020.
= 0,6 (u 2019. – 0,5)
Ukupno citata 2020.
= 141
JCL kvartila 2020. = Q4
; JCI percentil = 8,56

Ukupan broj objavljenih znanstvenih/stručnih radova u 2020.: 54 (u 2019. – 43)
Ukupan broj objavljenih članaka u rubrikama u 2020.: 153 (u 2019. – 162)
Broj tiskanih ili objavljenih stranica u 2020. godini: 832 (u 2019. – 694)

Više informacija o metričkim pokazateljima: Journal Metrics i CWTS Journal Indicators

SCImago Journal & Country Rank