Metrički pokazatelji

metrics banner

INDEKSIRANJE ČASOPISA

Časopis Kemija u industriji indeksiran je u sljedećim bazama podataka:

 
Aktualizirano 22. 6. 2020.:

SJR 2019. – SCImago Journal Rank:                              0,127 (u 2018. – 0,111)
SNIP 2019.
– Source Normalized Impact per Paper:      0,326 (u 2018. – 0,17)
IPP 2019. – Impact per Publication:                                0,39 (u 2018. – 0,14)

Kvartila 2019.: kemijsko inženjerstvo – Q4 (u 2018. – Q4)
                        kemija – Q4 (u 2018. – Q4)

H index 2019. = 9 (u 2018. – 8)

Ukupan broj objavljenih znanstvenih/stručnih radova u 2019.: 43
Ukupan broj objavljenih članaka u rubrikama u 2019.: 162
Broj tiskanih ili objavljenih stranica u 2019. godini: 694

Više informacija o metričkim pokazateljima: Journal Metrics i CWTS Journal Indicators

SCImago Journal & Country Rank