Plagijarizam

SPRJEČAVANJE PLAGIJATA

 crossref similarity check logo 200

Časopis KEMIJA U INDUSTRIJI upotrebljava program CrossRef Similarity Check (powered by iThenticate) za provjeru preklapanja tekstova i pojave sličnog teksta u podnesenim rukopisima. Kada vidite oznaku Crossref Similarity Check, sigurni ste da je izdavač čiji sadržaj čitate aktivno uključen u borbu protiv plagijatorstva te da objavljuje originalne istraživačke radove. Dodatne informacije o inicijativi Similarity Check dostupne su na sljedećim stranicama:

https://www.crossref.org/services/similarity-check/

Uredništvo provjerava svaki pristigli rad pomoću spomenutog alata za provjeru plagijarizma. Program generira izvještaj o sličnosti sadržaja te navodi postotak preklapanja analiziranog članka i već objavljenih materijala. Svaki puta kada program uoči da postoji preklapanje tekstova, materijal se dodatno analizira u skladu s izdavačevim pravilima za objavljivanje, kako bi se utvrdilo radi li se o plagijatu. Da bi se u časopisu Kemija u industriji razmotrila mogućnost objavljivanja nekog rukopisa, njegova sveukupna podudarnost s već objavljenim materijalima ne smije biti veća od 20%. Postotak podudarnosti dodatno se kontrolira primjenom sljedećih značajnih parametara:Niski stupanj podudarnosti teksta

Tekst svakog primljenog rukopisa provjerava se u okviru programa CrossRef Similarity Check (powered by iThenticate) pomoću postupka „Praćenje sadržaja“. Tim se postupkom za praćenje sadržaja osigurava da programu u tijeku kontrole ne promaknu rukopisi s niskim ukupnim postupkom podudarnosti (ali s višom podudarnosti u usporedbi s jednim izvorom). Prihvatljiva granica podudarnosti s tekstom iz jednog izvora iznosi 5%. Ako se ustanovi da je podudarnost veća od 5%, rukopis se vraća autoru radi parafraziranja teksta i citiranja originalnog izvora kopiranog materijala.

Važno je spomenuti da će se tekst s ukupnim niskim postotkom podudarnosti preuzet iz raznih izvora smatrati plagijatom ako veći dio članka predstavlja kombinaciju prepisanih materijala.

Visok stupanj podudarnosti teksta

Kod nekih se rukopisa uočava ukupno nizak postotak podudarnosti, ali on raste prilikom usporedbe podudarnosti s jednim izvorom. Rukopis može imati ukupnu podudarnosti manju od 20% ali može sadržavati 15 % sličnog teksta nakon usporedbe s jednim člankom. U takovim je slučajevima indeks podudarnosti viši od dopuštene granice podudarnosti s jednim izvorom. Autorima se tada predlaže detaljno parafraziranje sličnog teksta i prikladno citiranje originalnog izvora kako bi se izbjegli problemi koji bi se mogli javiti zbog plagijata i kršenja autorskih prava.

Ako uredništvo i/ili recenzenti utvrde da se radi o potpuno neizvornom radu (plagijatu), rad se odmah isključuje iz redakcijskog postupka, a autori gube mogućnost buduće prijave i objavljivanja radova u časopisu.