Izdavač

 HDKI logosiva pasica banner
Tockasta linija siva

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
Berislavićeva 6/I
10 000 Zagreb

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) jedinstvena je udruga kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa, fizičkih i pravnih osoba, koja djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. HDKI okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe radi unapređenja kemijske i kemijsko inženjerske struke te srodnih struka. Radi na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti te njihove primjene u praksi. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša. Potiče svekolike inženjerske djelatnosti radi postizanja optimalnog tehničkog i gospodarstvenog razvitka, blagostanja, sigurnosti, zdravlja, očuvanja okoliša i kvalitete društva. Pomaže i potiče inženjere pri stručnom usavršavanju i organiziranju odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja. Njeguje i razvija etiku inženjerskog poziva. Potiče, uređuje i izdaje znanstvene i stručne publikacije. Svoje ciljeve HDKI ostvaruje organiziranjem kongresa, skupova, susreta, savjetovanja, seminara, kolokvija, okruglih stolova, tribina, predavanja, razgovora i drugih načina okupljanja članova.

HDKI izdaje znanstvene časopise Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly i časopis Studentske sekcije HDKI-ja "Reaktor ideja". Dodatno izdaje i znanstvene i stručne knjige iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. Posebno ističemo dvije serije edicija:

•    Hrvatska nomenklatura organske kemije (IUPAC-ova pravila i preporuke – prevedeno i prilagođeno tradiciji hrvatskoga jezika)
•    Hrvatski kemičari i kemijski inženjeri