Autorska prava

Open Access logo PLoS transparentIZJAVA O AUTORSKIM PRAVIMA, LICENCIJAMA
              I OTVORENOM PRISTUPU

"Kemija u industriji" je časopis najviše razine otvorenog pristupa.
Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način sukladno licenciji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). Autor(i) zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja.

CC BY (Creative Commons Attribution) najotvoreniji je oblik licencije sukladno definiciji Creative Commons. Prikladan je za neprofitne organizacije koja pružaju alate za dijeljenje i upotrebu kreativnih radova i istraživanja. Licencija CC BY preporuča se za maksimalno širenje i upotrebu licenciranih materijala. Svi sadržaji u "Kemiji u industriji" dostupni su pod licencijom CC BY, što znači da korisnici imaju pravo korištenja i prerađivanja materijala pod uvjetom navođenja pune referencije izvora. Autorsko pravo se zadržava. Autor(i) zadržavaju autorska prava bez ograničenja.
CC BY je prikladna licencija za javno financirana istraživanja; maksimizira potencijal za gospodarske i znanstvene utjecaje i štiti prava autora.
Časopis  od autora ne naplaćuje troškove zaprimanja niti objavljivanja radova (APC).

Politika samoarhiviranja Sherpa/ROMEO plava razina od 2013.

Creative Commons licenca
Svi objavljeni radovi (od izdanja 01-02/2017) dani su na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.