Uredništvo

Logo KUI HR                  siva pasica bannerTockasta linija siva

Uredništvo i uprava
10 001 ZAGREB, HRVATSKA
Berislavićeva ul. 6/I
tel./faks 01/4872-490
e-pošta: kui@hdki.hr
http://www.hdki.hr/kui/

Izdavač
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
e-pošta: hdki@hdki.hr
http://www.hdki.hr

Službeno glasilo
Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva (HKD)

Glavni i odgovorni urednici
Šime Ukić (za radove iz područja kemije)
Dajana Kučić Grgić (za radove iz područja kemijskog inženjerstva)
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

Tajnik izdavačke djelatnosti, grafički i tehnički urednik
Zdenko Blažeković

Urednici rubrika
Indira Aurer Jezerčić
Ana Blažeković
Nenad Bolf
Marin Kovačić
Nenad Raos
Vjeročka Vojvodić
Domagoj Vrsaljko

Urednički odbor
Tajana Begović (Kemijski odsjek PMF)
Nafis Defterdarović
Mirela Ivančić Šantek (PBF)
Damir Kralj (IRB)
Gordana Matijašić (FKIT)
Vesna Tomašić (FKIT)
Hrvoj Vančik (Kemijski odsjek PMF)
Vjeročka Vojvodić
Domagoj Vrsaljko (FKIT)

Izdavački savjet
Blaženka Ćiško Anić (Saponia)
Matko Erceg (KTF Split)
Zvonimir Janović
Ante Jukić (FKIT)
Kruno Kovačević
Ernest Meštrović (Xellia)
Srećko Tomas (PTFOS)
Dražen Vikić-Topić (IRB)
Nenad Zečević (Petrokemija)
Bruno Zelić (FKIT)

Međunarodni izdavački savjet
Marin Hraste (Hrvatska)
Hrvoje Pavelić (UK)
Leiv K. Sydnes (Norveška)
Ivan Wichterle (Češka)

Lektorice
Mirjana Štraus (HR)
Silvana Šoštar (ENG)

Tehnički urednik
Zdenko Blažeković

Metrološka urednica
Ines Topalović

Korektura
Zdenko Blažeković

Grafička priprema
Zdenko Blažeković

Tisak
Grafoprojekt, Virovitica

Učestalost izlaženja
Časopis izlazi krajem svakog drugog mjeseca u obliku dvobroja.