Uredništvo

Logo KUI HR                          Tockasta linija siva

Uredništvo i uprava
10 001 ZAGREB, HRVATSKA
Berislavićeva ul. 6/I
tel./faks 01/4872-490
e-pošta: kui@hdki.hr
http://www.hdki.hr/kui/

Izdavač
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
e-pošta: hdki@hdki.hr
http://www.hdki.hr

Službeno glasilo
Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva (HKD)

Glavni i odgovorni urednici
Šime Ukić
Dajana Kučić Grgić
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

Tajnik izdavačke djelatnosti, grafički i tehnički urednik
Zdenko Blažeković

Urednički odbor
Elvis Ahmetović (Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Vesna Antoska Knights (Faculty of Technology and Technical Science, University „St. Kliment Ohridski”, Bitola, Makedonija)
Danijela Ašperger (FKIT, Zagreb)
Damir Barbir (KTF, Split)
Matija Cvetnić (FKIT, Zagreb)
Vlatka Filipović Marijić (IRB, Zagreb)
Tatjana Gazivoda Kraljević (FKIT, Zagreb)
Ana Jurinjak Tušek (PBF, Zagreb)
Zvonimir Katančić (FKIT, Zagreb)
Mihone Kerolli Mustafa (International Business College, Mitrovica, Kosovo)
Maja Molnar (PTF, Osijek)
Vesna Ocelić Bulatović (FKIT, Zagreb)
Maja Pagnacco (Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)
Aleksandra Sander (FKIT, Zagreb)
Danijela Skroza (KTF, Split)
Anita Šalić (FKIT, Zagreb)
Robert Vianello (IRB, Zagreb)
Nives Vladislavić (KTF, Split)

Izdavački savjet
Jurislav Babić (PTFOS)
Blaženka Ćiško Anić (Saponia)
Matko Erceg (KTF Split)
Zvonimir Janović
Ante Jukić (FKIT)
Kruno Kovačević
Ernest Meštrović (Xellia)
Srećko Tomas (PTFOS)
Ines Topalović Piteša (Alphachrom d.o.o.)
Dražen Vikić-Topić (IRB)
Nenad Zečević (Petrokemija)
Bruno Zelić (FKIT)
Petar Žuvela (Onto Innovation, Singapur)

Lektorice
Mirjana Štraus (HR)
Silvana Šoštar (ENG)

Tehnički urednik
Zdenko Blažeković

Korektura
Šime Ukić
Zdenko Blažeković

Grafička priprema
Zdenko Blažeković

Tisak
Sveučiliša tiskara, Zagreb

Učestalost izlaženja
Časopis izlazi krajem svakog drugog mjeseca u obliku dvobroja.