O časopisu
KUI 9 10 15 mockup2 Kratica: Kem. Ind.
ISSN: 0022-9830
EISSN: 1334-9090
https://doi.org/10.15255/KUI
UDK: 66:54(05)
CODEN: KJUIAR
Učestalost: 12

Tockasta linija siva

CILJEVI I PODRUČJE

KEMIJA U INDUSTRIJI (KUI) je međunarodni znanstveno-stručni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. Osobito njeguje hrvatsku kemijsku i kemijsko-inženjersku nomenklaturu i terminologiju. Kriteriji za objavljivanje radova uključuju originalnost, kvalitetu i jasnoću stila. Izdavač časopisa je Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).

KUI je službeno glasilo HDKI-ja i Hrvatskoga kemijskog društva (HKD). Časopis se od osnutka do danas profilirao kao vrijedan časopis struke, a uz znanstvene i stručne radove, objavljuje i mišljenja i komentare, prikaze i priopćenja iz prakse te priloge u raznim rubrikama (za više informacijia vidi Upute autorima).

Međunarodna kratica časopisa: Kem. Ind.

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a financijski ga podupire i niz tvrtki (http://silverstripe.fkit.hr/kui/potpora/).

Časopis se referira u bazi Web of Science i u nizu drugih baza podataka. Više informacija na poveznici Metrički pokazatelji.

Fotokopije članaka mogu se dobiti preko The Genuine Article delivery programme od Institute for Scientific Information, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104 USA.

POVIJEST

Časopis izlazi neprekidno već više od 70 godina i od svojeg je osnutka glasilo kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa. Časopis je osnovan 1952. godine, a prethodio mu je bilten "Pregled tehničke literature i dokumentacije" iz 1951. godine, koji se do 2021. tiskao kao prilog u istoimenoj stalnoj rubrici "Kemije u industriji".

pdf Logo  GLAVNI UREDNICI KEMIJE U INDUSTRIJI (1952. – danas)

 

KONTAKT

Prof. dr. sc. Šime Ukić, glavni urednik
Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, glavna urednicaTockasta linija sivaFakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Trg Marka Marulića 19, HR-10 000 Zagreb
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

 

Zdenko Blažeković, dipl. ing.
Tajnik izdavačke djelatnosti
Grafički i tehnički urednikTockasta linija siva
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Uredništvo časopisa
Kemija u industriji
Berislavićeva 6/I
10 000 Zagreb
Tel./Faks: 01/4872–490
Mob. 091/7834-255
e-pošta: kui@hdki.hr