Upute

Upute banner

PRIJAVA RADA

Molimo autore da svoje znanstvene i stručne radove šalju isključivo putem sustava časopisa pritiskom na gumb Prijava rada.
Prije slanja rada u redakcijsku proceduru, ljubazno molimo da detaljno pročitate Upute autorimaOpremu rukopisa i Učestala pitanja.
Za sve dodatne informacije ili pomoć prilikom prijave rada, slobodno nam se obratite putem e-pošte: kui@hdki.hr.

 
Tockasta linija siva

UPUTE ZA PRIPREMU RADOVA

pdf Logo  UPUTE ZA AUTORE
pdf Logo  OPREMA RUKOPISA

Tockasta linija siva

PREDLOŠCI ZA PRIPREMU RADOVA

Za pripremu rada koristite jedan od niže ponuđenih predložaka:


HR

2000px MS word DOC icon.svg   PREDLOŽAK ZA RADOVE
pdf Logo  PREDLOŽAK ZA RADOVE


ENG

2000px MS word DOC icon.svg   TEMPLATE FOR PAPERS
pdf Logo  TEMPLATE FOR PAPERS

Tockasta linija siva

RECENZENTI I RECENZIJSKI POSTUPAK

pdf Logo  KRATKE SMJERNICE ZA RECENZENTE

Recenzenti dostavljaju recenziju putem online elektroničkog obrasca koji sadržava detaljne upute za recenziju. Poveznica na obrazac dostupna je u sklopu zamolbe za recenziju.

Tockasta linija siva

 

OPĆE SMJERNICE I PODRUČJE ČASOPISA

Znanstveno-stručni časopis “Kemija u industriji” objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. Osobito njeguje hrvatsku kemijsku i kemijsko-inženjersku nomenklaturu i terminologiju. Kriteriji za objavljivanje radova uključuju originalnost, kvalitetu i jasnoću stila.
Znanstveni i stručni radovi podliježu ocjenjivanju triju anonimnih recenzenata ("blind peer review") koje imenuje Urednički odbor. Rad će se objaviti jedino na temelju najmanje dvije pozitivne recenzije, o čemu će uredništvo obavijestiti autora. Recenzenti se biraju među stručnjacima u neposrednom području istraživanja na koja se odnosi rad predložen za objavljivanje. Autori mogu predložiti imena recenzenata, a uredništvo može, ali ne mora prihvatiti njihov prijedlog. Recenzijski postupak prosječno traje četiri tjedna. Postotak odbijanja radova iznosi 25 – 30 %.
NAPOMENA: Molimo sve autore da prije prijave temeljito provjere jezik u svojem radu. Svi pristigli jezično neadekvatni radovi bit će odbijeni u evaluacijskom dijelu uredničkog postupka tj. prije pokretanja recenzije.

 

SUKOB INTERESA I ETIČKE SMJERNICE

Znanstveni i stručni radovi moraju biti izvorni i neobjavljeni te se ne smiju istodobno nuditi drugim časopisima. Autori su odgovorni za izneseni sadržaj te za pribavljanje eventualno potrebnih suglasnosti vezanih uz objavljivanje pojedinih podataka. Autori mogu predložiti kategorizaciju članka, a konačnu odluku o kategoriji donosi Urednički odbor.
Od recenzenata se očekuje da pokušaju uočiti eventualno kršenje pravila objavljivanja ili etičkog ponašanja prije objave (http://publicationethics.org/resources/guidelines) te da uredništvo obavijeste o mogućem sukobu interesa. Pri tome posebnu pozornost treba obratiti na plagijarizam te dvostruko podnošenje i/ili objavljivanje radova.


ETIČKE SMJERNICE ZA IZDAVANJE ČASOPISA