Najnoviji broj
KUI 5 6 20189 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 68
Broj: 5-6
Godina: 2019
Stranice: 181–XXX
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Kinetika epoksidirane oleinske kiseline dobivene iz palmina ulja in situ proizvedenom permravljom kiselinom
M. J. Jalil, M. S. M. Zaini, A. F. M. Yamin, S. H. Chang, N. Mora i A. Hadi
181–187
 
Recikliranje otpadne gume devulkanizacijom
A. Ptiček Siročić, F. Florijanić, M. Šokman i D. Dogančić
189–195
 
Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja magnezijeva oksida u pripravcima s magnezijem
Š. Mandal, A. Alispahić, A. Dedić i H. Džudžević Čančar
197–200

Stručni rad

 
Adsorpcija Cu2+, Zn2+ i Ni2+ iona na adsorbent pripremljen iz potrošenog FCC katalizatora i kremenih diatomita
S. Q. Zheng, S. C. Liu, P. Q. Zhang, C. Yang i T. Wang
201–208

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Modeli atoma u 20. i 21. stoljeću
M. Grba
209–216