Najnoviji broj
KUI 3 4 2019 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 68
Broj: 3-4
Godina: 2019
Stranice: 97–176
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Aminokiselinska kompozicija i antioksidacijska aktivnost odabranih gljiva Bosne i Hercegovine
M. Salihović, A. Šapčanin, E. Pehlić, A. Uzunović, S. Špirtović-Halilović i M. Huremović
97–103
 
Sadržaj teških metala i metaloida u vodi za piće u Unsko-sanskoj županiji Federacije Bosne i Hercegovine
E. Pehlić, N. Ljubijankić, H. Jukić, A. Šapčanin i H. Nanić
105–109
 
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i temperature faznih transformacija Cu-Al-Ni slitine s prisjetljivošću oblika
I. Ivanić, S. Kožuh, T. Holjevac Grgurić, B. Kosec i M. Gojić
111–118
 
Određivanje optimalne temperature reakcije i udjela vodika za polimerizaciju propilena matematičkim modelom
G. H. Varshouee, A. Heydarinasab, A. Vaziri i S. M. G. Zarand
119–127

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Postanak života i kemijska kombinatorika
N. Raos
119–133