Najnoviji broj
KUI 11 12 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 11-12
Godina: 2020
Stranice: 595–733
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Predviđanje količine bikarbonata u pitkoj vodi regije Médéa modeliranjem umjetnom neuronskom mrežom
H. Tahraoui, A. E. Belhadj i A. E. Hamitouche
595–602
 
Svojstva nanokompozita otpadnog poliamidnog praha i titanijeva dioksida
D. Šubarić, A. Lončarević, Z. Buhin Šturlić i S. Lučić Blagojević
603–610
 
Primjena umjetne neuronske mreže i regresije potpornih vektora u modeliranju kvantitativnog odnosa strukture-svojstva i topljivosti otopljenih čvrstih tvari u superkritičnom CO2
M. Moussaoui, M. Laidi, S. Hanini i M. Hentabli
611–630
 
Utjecaj ultrazvučne kavitacije na razgradnju organskih tvari iz otpadnih voda farmaceutske industrije
U. Vashkurak, L. Shevchuk, I. Aftanaziv i A. Romaniv
631–638

Autorski pregled

 
Aktualnost eseja jednog znanstvenika o fundamentalnim zakonima ljudske gluposti
V. Šunjić
639–646

Prethodno priopćenje

 
Analiza rutina tekućinskom kromatografijom visokih performansi u vrstama Allium iz Bosne i Hercegovine
M. Salihović i E. Sofić
647–651
 
Računalno predviđanje ekstrakcije ulja iz sjemenki biljke Hura crepitans
K. Nwosu-Obieogu, F. Aguele i L. Chiemenem
653–658

Stručni rad

 
Specijalna teorija relativnosti u kemiji
N. Raos
659–664