Najnoviji broj
KUI 7 8 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 7-8
Godina: 2020
Stranice: 355–448
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Modeli umjetne neuronske mreže za predviđanje gustoće i kinematičke viskoznosti različitih sustava biogoriva i njihovih mješavina s dizelskim gorivom. Usporedna analiza
S. Belmadani, S. Hanini, M. Laidi, C. Si-Moussa i M. Hamadache
355–364
 
Tehnološki aspekti transseterifikacije biljnih ulja etanolom u prisutnosti metalnih oksida
Y. Melnyk, R. Starchevskyi i S. Melnyk
365–370
 
Kvaliteta vode rijeke Trstionice (Bosna i Hercegovina)
Š. Delibašić, J. Huremović, S. Žero i S. Gojak-Salimović
371–376
 
Stabilizacija krhotina razrušenih stijena zagađenih otpadnom isplakom
S. Marinović, T. Troskot Čorbić, T. Goričnik, N. Uzorinac Nasipak i V. Čizmek
377–385
 
Razrada i mehaničko-elektrokemijska karakterizacija antimon-olovnih pjena s otvorenim ćelijama izrađenim “Metodom prekomjerne replikacije soli” za moguću primjenu u proizvodnji olovno-kiselih baterija
A. H. Hassein-Bey, A. Belhadj, A. Gavrus i S. Abudura
387–398

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
“Modeli molekula” Drage Grdenića i početci strukturne kemije u Hrvatskoj
N. Raos
399–406

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kilogram i mol u novome ruhu – o korjenitim promjenama u Međunarodnom sustavu jedinica (SI)
V. Lopac
407–414