Najnoviji broj
KUI 9 10 2018 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 67
Broj: 9-10
Godina: 2018
Stranice: 377–466
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Mogućnost primjene hidratiziranog vapna kao katalizatora u procesu metanolize suncokretova ulja
Z. Iličković, F. Andrejaš, E. Subašić i V. Stuhli
377–383
 
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u kvazi-sedmerokomponentnim sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima kao ekstrakcijskim sredstvima
M. Rogošić i K. Zagajski Kučan
385–402

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
135. godišnjica rođenja Frana Bubanovića: slike iz života
K. Mlinac-Jerković, V. Damjanović, S. Kalanj-Bognar i J. Lovrić
403–408

Stručni rad

 
Molekulsko modeliranje odnosa strukturnih svojstava i aktivnosti molekula s pomoću programskog jezika Python (prvi dio)
M. Lovrić
409–419

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Što je atomska orbitala?
M. Grba
421–426