Najnoviji broj
KUI 9 10 2021 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 70
Broj: 9-10
Godina: 2021
Stranice: 481–625
Broj znanstvenih/stručnih radova: 10
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Praktični alat umjetne neuronske mreže za predviđanje kompetitivne adsorpcije bojila na polimernoj nanoarhitekturi gemini
A. El Bey, M. Laidi, A. Yettou, S. Hanini, A. Ibrir, M. Hentabli i H. Ouldkhaoua
481–488
 
Utjecaj obrade površine termoplastičnih poliolefina plamenom na adheziju premaza u industrijskim uvjetima robotskog bojenja
V. Merzel, S. Lučić Blagojević, Z. Buhin Šturlić, M. Meheš i M. Leskovac
489–499
 
Modeliranje adsorpcijskog fenomena određenih fenola metodom potpornih vektora Dragonfly pomoću vlakana aktivnog ugljena
M. Hentabli, A. E. Belhadj i F. Dahmoune
501–508
 
Ternarno višekomponentno modeliranje adsorpcije primjenom ANN-a, LS-SVR-a i SVR-a – studija slučaja
A. Yettou, M. Laidi, A. El Bey, S. Hanini, M. Hentabli, O. Khaldi i M. Abderrahim
509–518
 
Recikliranje ekspandiranog polistirena kao učinkovitog adsorbensa naftalena iz vodene otopine
O. C. Taiwo, T. J. Afolabi, F. N. Osuolale, A. O. Ajani, O. A. Aworanti, O. R. Ogunleye i A. O. Alade
519–534
 
Priprava i karakterizacija poli(metil-metakrilatnih) kompozita s nanocelulozom
K. Mrkalj, F. Faraguna, E. Vidović i A. Jukić
535–542

Izvorni znanstveni rad / Iz naših knjižnica

 
Istraživački podatci hrvatskih autora na platformi Web of Science
J. Bolkovac, T. Krajna i J. Petrak
543–549

Pregledni rad

 
Niskotemperaturna eutektička otapala – racionalnim dizajnom do zelenog otapala budućnosti
M. Radović, M. Panić, K. Radošević, M. Cvjetko Bubalo i I. Radojčić Redovniković
551–562

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Metalurški kombinat Željezara Sisak
M. Gojić
563–580

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kako definirati veličinu atoma
N. Raos
581–587