Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.032
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 389–396
Referentni broj rada: KUI-32/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari

A. Milićević, M. Gretić i G. Matijašić

Sažetak

U ovom radu ispitana je mogućnost izrade oralnih dozirnih oblika tehnologijom 3D-tiska. Printani oblici podvrgnuti su in vitro ispitivanju oslobađanja djelatne tvari a rezultati su obrađeni u dodatku za Microsoft Excel, DDSolver. Proizvedeno je šest različitih čvrstih pripravaka. Rezultati ispitivanja oslobađanja djelatne tvari pokazali su profile oslobađanja s početnom vremenskom zadrškom, funkcijski povezanom s debljinom stijenke oblika. Profili su dobro opisani Peppas-Sahlinovim modelom. Pokazano je da tehnologija 3D-tiska ima potencijal postati metodom za jednostavnu i brzu izradu personaliziranih dozirnih oblika s odgođenim oslobađanjem.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

3D-tisak, personalizirani lijekovi, odgođeno oslobađanje, profili oslobađanja, Peppas-Sahlinov model