Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.042
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 497–506
Referentni broj rada: KUI-42/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za organsku kemiju u razdoblju 2009. – 2019.

T. Gazivoda Kraljević, M. Hranjec, S. Raić-Malić, I. Škorić i D. Vuk

Sažetak

Od osnutka Zavoda za organsku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, koji je 1922. god. osnovao prof. dr. Ivan Marek, te kasnije preko djelovanja nobelovca Vladimira Preloga i brojnih uspješnih generacija organskih kemičara, vidljiv je utjecaj ne samo na znanstvenu djelatnost Zavoda nego i na cjelokupnu hrvatsku kemijsku zajednicu, osobito u području organske sintetske i medicinske kemije. Preparativnu organsku kemiju profesor Prelog držao je nužnom odrednicom studija, koja je zahvaljujući njegovu djelovanju u Zavodu (1935. – 1941.) ostala glavna okosnica znanstveno-istraživačkog rada. Od samog osnivanja u laboratorijima Zavoda odvijaju se istraživanja iz područja sintetske organske i medicinske kemije i fotokemije, stječu se znanstveni stupnjevi i obrazuju brojni organski kemičari, među kojima su danas mnogi priznati znanstvenici u Hrvatskoj i svijetu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Zavod za organsku kemiju, sintetska organska kemija, medicinska kemija, organska fotokemija