Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.041
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 487–496
Referentni broj rada: KUI-41/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena naprednih polimernih materijala

V. Gilja, Z. Katančić, L. Kratofil Krehula, A. Peršić i Z. Hrnjak-Murgić

Sažetak

Sve intenzivniji razvoj naprednih polimernih materijala kao što su polimerne mješavine i (nano)kompoziti nude brojna inovativna rješenja za različitu upotrebu, što ima velik ekonomski značaj za plastičnu industriju i područja u kojima se primjenjuju. Napredne tehnike modificiranja polimera razvile su se gotovo do krajnjih granica, a znatno su poboljšale omjer troškova i svojstava nastalih modifikacijom strukture polimera. Miješanje različitih polimera, priprema (nano)kompozita te stvaranje višeslojnih materijala, laminata neke su od najznačajnijih tehnika modifikacije. Pri tome postoje sinergistička djelovanja između komponenti, kako bi se postigli izvrsni učinci koji su prilagođeni specifičnim primjenama, kao npr. antimikrobno djelovanje, blokiranje ultraljubičastog svjetla, smanjenje gorivosti, fotokatalitičko djelovanje, a u radu su prikazani rezultati ispitivanja polimernih nanokompozita s ciljem modifikacije navedenih svojstava.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

napredni polimerni materijali, polimerni (nano)kompoziti, antimikrobna aktivnost, UV blokatori, usporivači gorenja, fotokatalizatori