Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.048
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 547–552
Referentni broj rada: KUI-48/2019
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Obrada komunalne otpadne vode membranskim procesima

D. Dolar, M. Racar, K. Košutić, N. Čavarović i K. Karadakić

Sažetak

Industrijalizacija, porast populacije i urbanizacija glavni su uzroci stvaranja sve većih količina komunalnih otpadnih voda (KOV) koje, neobrađene, predstavljaju ozbiljnu prijetnju prirodnim vodonosnicima. Radi zaštite okoliša i prirodnih resursa potrebno je primjenjivati visokoučinkovite i okolišu naklonjene tehnologije obrade KOV-a. Cilj ovog rada bio je obrada KOV-a naprednim membranskim postupcima; membranskim bioreaktorom (MBR) te dodatnom obradom MBR efluenta s nanofiltracijom (NF) i reverznom osmozom (RO). Laboratorijska i pilot-obrada KOV-a MBR-om rezultirala je smanjenjem kemijske potrošnje kisika (KPK), biokemijske potrošnje kisika (BPK5), mutnoće i suspendiranih tvari za više od 92 %. Mikrobiološki parametri smanjeni su za 4,12 log10 do 4,88 log10. Naknadna obrada MBR efluenta s RO/NF membranama (XLE i NF270) pokazala je dodatno smanjenje svih mjerenih parametara.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

komunalna otpadna voda, membranski bioreaktor, nanofiltracija, reverzna osmoza, membranski procesi