Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.007
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 375–380
Referentni broj rada: KUI-07/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Elektroispredeni polikaprolakton za kontrolirani prijenos lijekova

E. Govorčin Bajsić, E. Zdraveva, B. Mijović, T. Holjevac Grgurić, M. Tominac Trcin i T. Zubin Ferri

Sažetak

Tkivno inženjerstvo dobra je alternativa za razvoj tkiva ili potencijalnih organa iz pacijentova vlastitog staničnog materijala, a kako bi se smanjio problem nedostatka organa za transplantaciju. Elektroispredeni materijali su dobri kandidati kod primjene u biomedicini tj. kao nosači za uzgoj tkivnih stanica. Kod regeneracije tkiva mogu dodatno prenositi lijekove kontrolirano prema terapiji. U ovom je radu istraživano kontrolirano otpuštanje antibiotika Cefuroxima (CFU) koji se upotrebljava u terapiji okularnog tkiva. Elektroispredeni su polikaprolaktonski nosači uz dodatak CFU-a u udjelima od 1, 2, 5 i 10 mas %. Uspješna kapsulacija antibiotika potvrđena je pojavom novih karakterističnih pikova u FTIR spektrima elektroispredenih mješavina. Dodatkom antibiotika i povećanjem njegove koncentracije dobivaju se vlakna homogenijeg izgleda s manjim brojem deformacija po duljini vlakna. UV-VIS spektrofotometrijom praćeno je vrijeme otpuštanja antibiotika iz elektroispredenih PCL/CFU nosača. Dobiveno je povećanje apsorbancije antibiotika s vremenom i porastom koncentracije lijeka u nosaču.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektroispredanje, polikaprolakton, Cefuroxim, vlaknasti nosači, tkivno inženjerstvo