Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.040
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 477–485
Referentni broj rada: KUI-40/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena cijevnih mezo- i mikroreaktora u organskoj sintezi i fotokemiji – Go With the Flow!

K. Pavlović, A. Ratković, M. Gojun, A. Šalić, B. Zelić i I. Škorić

Sažetak

U organskoj kemiji sve se više pažnje posvećuje sintezi u mikro- i mezo- protočnim sustavima (engl. flow chemistry), koja ima brojne prednosti nad šaržnom sintezom. Glavne prednosti provedbe organske sinteze u takvim protočnim reaktorima su veća učinkovitost, ekološka prihvatljivost i sigurnost. Unatoč tome sinteza u protočnim sustavima ne može se primjenjivati kao univerzalni pristup za sve probleme koji mogu zateći organske sintetske kemičare te prije provedbe odabranih reakcija treba razmotriti isplativost s obzirom na šaržnu sintezu. Sigurnosti i ekološkoj prihvatljivosti sinteza u protočnim reaktorima značajno doprinosi upotreba malog volumena kemikalija i otapala budući da se reakcije provode u mikro- ili mezo- reaktorima napravljenima u pravilu od inertnih materijala. Zbog brojnih prednosti, organske reakcije u protočnim sustavima predmet su kontinuiranog istraživanja, pri čemu se uvjeti provedbe reakcija optimiraju u svrhu povećanja učinkovitosti i sigurnosti procesa te njegova uvećanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fotokemija, organska sinteza, mikroreaktori, primjena protočnih reaktora, protočni sustavi