Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.045
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 507–520
Referentni broj rada: KUI-45/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Aktivni materijali koji se upotrebljavaju u superkondenzatorima

G. Ljubek i M. Kraljić Roković

Sažetak

U posljednjih desetak godina napravljen je značajan iskorak u razvoju aktivnih materijala koji se upotrebljavaju u superkondenzatorima i u dizajniranju samog superkondenzatora. Stoga je u ovom radu dan kratak pregled istraživanja aktivnih materijala za superkondenzatore te je navedena njihova osnovna podjela temeljena na mehanizmima skladištenja naboja. Iz navedenih istraživanja može se zaključiti kako je za uspješan razvoj materijala nužno razumijevanje mehanizma skladištenja naboja i povezivanje strukturnih svojstava materijala s elektrokemijskim svojstvima. Spoznaje o mehanizmu skladištenja omogućuju ciljano dizajniranje materijala te kombiniranje elektroda s različitim mehanizmima, što u konačnici utječe na svojstva ali i na primjenu superkondenzatora. Najznačajniji materijali u ovom području su materijali temeljeni na ugljiku, vodljivi polimeri i metalni oksidi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aktivni materijal, kapacitet, metalni oksidi, pseudokapacitet, ugljik, vodljivi polimeri, superkondenzator