Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.047
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 521–533
Referentni broj rada: KUI-47/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Nanofluidi kao medij za prijenos topline

R. Blažic, F. Faraguna, E. Vidović i A. Jukić

Sažetak

U posljednjih 20 godina nanofluidi su privukli pažnju znanstvene zajednice te se broj radova na temu nanofluida tijekom godina znatno povećao. Povećana toplinska vodljivost fluida uslijed dodatka nanočestica osnovno je svojstvo koje je potaknulo intenzivno istraživanje nanofluida. S obzirom na to da u industriji uvijek postoji težnja poboljšanju učinkovitosti proizvodnih procesa, pa tako i procesa hlađenja procesnih struja, povećana toplinska vodljivost rashladnih fluida otvara mogućnosti za postizanje navedenog cilja. U ovom radu dan je pregled metoda priprave nanofluida te opis parametara koji utječu na njihovu toplinsku vodljivost. Dan je i osvrt na modele kojima se opisuje toplinska vodljivost nanofluida te pregled mogućih mehanizama koji doprinose povećanju njihove toplinske vodljivosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nanofluidi, toplinska vodljivost, stabilnost nanofluida