Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.044
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 415–426
Referentni broj rada: KUI-44/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad / Mjerna i regulacijska tehnika
Preuzmi rad:  PDF

Određivanje zabranjene zone poluvodiča metodom UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije

S. Kurajica, V. Mandić, M. Tkalčević, K. Mužina i I. K. Munda

Sažetak

U radu je dan pregled pojmova i jednadžbi vezanih uz određivanje zabranjene zone metodom difuzne refleksijske spektroskopije i uporabu Taucova grafičkog prikaza. Kako bi se demonstrirao postupak i vrednovala sama metoda, primjenom metode određena je zabranjena zona komercijalnih uzoraka anatasa, rutila, cinkita i hematita. Na temelju eksperimentalno dobivenih vrijednosti širine zabranjene zone komentirana je točnost metode te osjetljivost pri razlikovanju poluvodiča s direktnim i indirektnim prijelazima. Pokazano je da Taucova metoda nije besprijekorna niti u pogledu točnosti niti razlikovanja indirektnih i direktnih elektronskih prijelaza u poluvodičkim materijalima, ali je vrlo praktičan način određivanja širine zabranjene zone poluvodiča budući da ne zahtijeva pretjerano skupu instrumentaciju a obrada eksperimentalnih podataka relativno je jednostavna.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Taucov grafički prikaz, zabranjena zona, difuzna refleksijska spektroskopija, poluvodiči, metalni oksidi