Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.028
Objavljen: Kem. Ind. 68 (9-10) (2019) 437–445
Referentni broj rada: KUI-28/2019
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Bioremedijacija farmaceutske otpadne vode

M. Vuković Domanovac, M. Šabić Runjavec, N. Janton i D. Kučić Grgić

Sažetak

Onečišćenje okoliša jedan je od glavnih izazova današnje civilizacije. Porast broja svjetskog stanovništva i urbanizacija, posebice u zemljama u razvoju, dovodi do nastajanja većih količina otpadnih voda. U današnje vrijeme, emisije industrijskih otpadnih voda predstavljaju sve veći problem uz moguće negativne učinke na zdravlje ljudi i okoliš. Farmaceutske otpadne vode mogu biti visoko opterećene organskim i anorganskim tvarima te toksične za ekosustav. Prije nego li se otpadna voda ispusti u okoliš, potrebno ju je obraditi kako bi se zadovoljili zakonom propisani uvjeti. Biološka obrada široko je zastupljena jer je učinkovita, ekonomična i okolišno prihvatljiva. Bioremedijacijom iskorištava se mikrobni metabolizam u optimalnim okolišnim uvjetima za uklanjanje onečišćujućih tvari te se dodatno može poboljšati bioaugmentacijom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

farmaceutske otpadne vode, bioremedijacija, bioaugmentacija