Traženi broj
KUI 9 10 2022 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 71
Broj: 9-10
Godina:2022
Stranice: 539–673
Broj znanstvenih/stručnih radova: 12
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Sinteza ATRP makroinicijatora na bazi poli(3,4-etilendioksitiofena)
P. Žagar, M. Božičević, L. Fiket, R. Blažic, D. Sačer i Z. Katančić
539–549
 
Procjena rizika izloženosti operatora teškim metalima iz pepela drvenih peleta
M. Pazalja, M. Salihović i A. Smajović
551–556
 
Zadržavanje plina u kontaktoru s turbulentnim slojem: eksperimenti i model predviđanja
B. Bensebia, F. Z. Chaouche i S. K. Moustefaï
557–567
 
Adsorpcija bojila rodamin 6G na mezoporozne materijale Al-MCM-41 i MCM-41
H. Douba, O. Mohammedi i B. Cheknane
569–582
 
Utjecaj Mo i W na katalitička svojstva CrXO3 (X = Cr, Mo, W) u procesu neoksidativne dehidrogenacije propana
T. Oyegoke, F. N. Dabai, S. M. Waziri, A. Uzairu i B. Y. Jibril
583–590
 
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i toplinska svojstva traka s prisjetljivosti oblika na bazi bakra
S. Kožuh, I. Ivanić, T. Holjevac Grgurić i M. Gojić
591–600
 
Primjena jeftinih punila u aeriranom biofiltru za pročišćavanje efluenta laguna
M. Khelladi, M. Abaidia, S. Boulerial, K. Bekrentchir, A. Benhamou i A. Debab
601–608

Pregledni rad

 
Tehnologije koje se primjenjuju za terensku detekciju bojnih otrova: II. dio – Detektori nove generacije
I. Cetina, D. Tušek i V. Ključarić
609–622
 
Gospodarenje otpadnom plastikom
M. Budiša i A. Ptiček Siročić
623–632
 
Uloga Merseburg procesa u industrijskoj dekarbonizaciji i evaluaciji otpada
C. Avşar, D. Tümük, A. E. Yüzbaşıoğlu i A. O. Gezerman
633–638
 
Mikroekstrakcija čvrstom fazom – inovativni pristup u bioanalitičkim istraživanjima
A. Mornar, I. Marinac-Anđić, D. Amidžić Klarić i J. Kovačić
639–652
 
Emulgiranje na mikrorazini: brže, bolje i učinkovitije
I. Čulo, F. Grgić, T. Jurina, A. Šalić, M. Benković, D. Valinger, J. Gajdoš Kljusurić, A. Jurinjak Tušek i B. Zelić
653–659