Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.094
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 557–567
Referentni broj rada: KUI-94/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Zadržavanje plina u kontaktoru s turbulentnim slojem: eksperimenti i model predviđanja

B. Bensebia, F. Z. Chaouche i S. K. Moustefaï

Sažetak

Poznavanje zadržavanja plina važno je za razvoj trofaznih reaktora s fluidiziranim slojem. Ovaj rad bavi se proučavanjem utjecaja različitih radnih uvjeta na zadržavanje plina u kontaktoru s turbulentnim slojem tipa 2 (TBC), kao što su površinske brzine plina i tekućine, omjer masenih protoka tekućine i plina (L/G), promjer čestica i gustoća, statička visina sloja i slobodna otvorena površina potporne rešetke. Dokazan je utjecaj slobodne površine potporne rešetke (φ) na zadržavanje plina. Zadržavanje plina povećalo se na 22,92 % kad se φ smanjio s 0,82 na 0,32. Iz dobivenih eksperimentalnih rezultata (1746) razvile su se dvije korelacije za predviđanje zadržavanja plina, od kojih je jedna uključivala omjer L/G, koji je važan faktor pri dizajnu plinsko-tekućinskih kontaktora. Predviđeni rezultati zadržavanja plina podudarali su se s eksperimentalnim podatcima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kontaktor s turbulentnim slojem, zadržavanje plina, pad tlaka, potporna rešetka, model predviđanja