Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.092
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 551–556
Referentni broj rada: KUI-92/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Procjena rizika izloženosti operatora teškim metalima iz pepela drvenih peleta

M. Pazalja, M. Salihović i A. Smajović

Sažetak

Pepeo je nusproizvod izgaranja drvne biomase koji se svakodnevno mora uklanjati iz peći ili kamina. Stoga su operateri ili vlasnici izloženi potencijalnom utjecaju pepela. Ovo istraživanje ima cilj procijeniti zdravstveni rizik izloženosti operatera/vlasnika pepelu drvenih peleta zbog sadržaja teških metala. Postupak procjene rizika proveden je u nekoliko koraka uključujući procjenu izloženosti, procjenu toksičnosti i kategorizaciju rizika. Izračunati su koeficijent opasnosti (HQ) i indeks nekarcinogene opasnosti (HI) za Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn. HQ je imao najveću vrijednost za izloženost putem gutanja (3.62 ∙ 10–6), a vrijednost za nekarcinogeni HI bila je 3.70 ∙ 10–6. Vrijednost HI < 1 ukazuje na to da sadržaj teških metala u analiziranom pepelu ne predstavlja rizik za zdravlje operatera. Karcinogeni rizik (CR) izračunat je za Ni, Pb, Cr i Cd, a vrijednosti su bile unutar dopuštenih granica. Rizik procijenjen primjenom HI i CR pokazatelja potvrdio je da ne postoji značajna opasnost za zdravlje osoba koje dolaze u kontakt s analiziranim pepelom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

drveni peleti, pepeo, teški metali, procjena rizika, (ne)karcinogeni rizik