Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.011
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 591–600
Referentni broj rada: KUI-11/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i toplinska svojstva traka s prisjetljivosti oblika na bazi bakra

S. Kožuh, I. Ivanić, T. Holjevac Grgurić i M. Gojić

Sažetak

Cilj rada bio je istražiti promjene u mikrostrukturi, temperaturama transformacije i toplinskim svojstvima nastale uslijed kaljenja Cu-Al-Mn i Cu-Al-Mn-Ti legura u obliku trake. U radu su prikazani rezultati mikrostrukturne analize i toplinskih svojstava Cu-Al-Mn i Cu-Al-Mn-Ti legura s prisjetljivosti oblika proizvedenih u obliku trake postupkom melt spinning. Mikrostrukturna analiza je provedena prije i nakon kaljenja. Nakon lijevanja istraživane legure su žarene pri 900 °C u trajanju 30 minuta, nakon čega je slijedilo kaljenje u vodi. Mikrostrukturna analiza je provedena optičkim i pretražnim elektronskim mikroskopom opremljenim energetsko disperzijskim spektroskopom te rendgenom. Termodinamički proračun ternarnog Cu-Al-Mn sustava proveden je u ravnotežnim uvjetima pomoću Thermo-Calc 5 programskog paketa. Temperature fazne transformacije određene su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom i mjerenjem električnog otpora. Rezultati mikrostrukturne analize pokazuju prisutnost martenzitne mikrostrukture prije i nakon kaljenja Cu-Al-Mn legure, dok u Cu-Al-Mn-Ti leguri martenzitna mikrostruktura postoji samo nakon kaljenja. Temperature faznih transformacija smanjuju se nakon kaljenja i dodatka titana.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Cu-Al-Mn, Cu-Al-Mn-Ti, legure s prisjetljivošću oblika, mikrostrukturna karakterizacija, toplinska analiza, rendgenska spektroskopija