Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.006
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 583–590
Referentni broj rada: KUI-06/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj Mo i W na katalitička svojstva CrXO3 (X = Cr, Mo, W) u procesu neoksidativne dehidrogenacije propana

T. Oyegoke, F. N. Dabai, S. M. Waziri, A. Uzairu i B. Y. Jibril

Sažetak

S ciljem poboljšanja karakteristika katalizatora na bazi kroma, u ovom su se istraživanju kombinirano primijenile poluempirijske računalne metode i metode temeljene na teoriji funkcionala gustoće. Nastojao se dobiti uvid u katalitički potencijal izmjene kroma molibdenom i volframom u katalizatoru CrXO3 (gdje X označava krom, molibden i volfram) za dehidrogeniranje propana pri proizvodnji propilena. Rezultati su potvrdili da površina modificirana molibdenom pokazuje bolju selektivnosti u usporedbi s površinom modificiranom volframom, usporavajući dehidrogenaciju, pucanje i koksiranje propilena. Utvrđeno je da upotreba molibdena olakšava proizvodnju propilena zbog njegova nižeg afiniteta prema adsorbatima koji potiču pucanje i koksiranje, uključujući i lakšu desorpciju propilena te višu barijeru potpune dehidrogenacije što sprječava nastanak neželjenih produkata; to nije bio slučaj kod volframa. Ovo istraživanje stoga preporučuje upotrebu molibdena za poboljšanje svojstava katalizatora, što bi moglo rezultirati većim iskorištenjem u proizvodnji propilena te pomoći zadovoljavanju rastuće tržišne potražnje za propilenom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

molibden, volfram, krom, kataliza, dehidrogenacija propana, svojstva katalizatora, selektivnost