Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.091
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 623–632
Referentni broj rada: KUI-91/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Gospodarenje otpadnom plastikom

M. Budiša i A. Ptiček Siročić

Sažetak

U zadnjih pedesetak godina zabilježen je značajan rast količina plastičnog otpada koji nekontroliranim odbacivanjem postaje sve veći problem za okoliš i sa značajnim posljedicama na živuće ekosustave. Plastika je važan i sveprisutan materijal u gospodarstvu i svakodnevnom životu i godišnje u zemljama Europske unije nastaje blizu 26 milijuna tona plastičnog otpada. Oko 30 % tog otpada se reciklira, znatan dio se energetski oporabljuje, a dio se još uvijek odlaže i na odlagališta otpada. Recikliranjem plastičnog otpada čuvaju se prirodne sirovine kao što su nafta i zemni plin koje se upotrebljavaju za proizvodnju plastičnih materijala te se smanjuju emisije u okoliš i potrošnja energije. Planom za resursno učinkovitu Europu, plastični otpad prepoznat je kao važna sirovina za proizvodnju novih proizvoda i jedna je od ključnih sirovina u prelasku na kružno gospodarstvo. U ovom je radu dan prikaz općih mogućnosti recikliranja tj. oporabe plastičnog otpada. Na temelju indikativnih rezultata ispitivanja sastava odvojeno prikupljenog plastičnog otpada u Zagrebu dana je procjena mogućnosti njegove reciklaže. U Republici Hrvatskoj plastični otpad velik je problem budući da se adekvatno ne sortira. Zbog toga je značajno financijsko opterećenje komunalnim društvima koja njime gospodare u sklopu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

plastični otpad, polimeri, gospodarenje otpadom, sortirnice, komunalni otpad, reciklaža, oporaba