Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.088
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 633–638
Referentni broj rada: KUI-88/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Uloga Merseburg procesa u industrijskoj dekarbonizaciji i evaluaciji otpada

C. Avşar, D. Tümük, A. E. Yüzbaşıoğlu i A. O. Gezerman

Sažetak

Globalno zatopljenje i klimatske promjene, kao rezultat emisija stakleničkih plinova u industriji, predstavljaju veliku prijetnju živom svijetu. Ugljikov dioksid, koji se oslobađa kao rezultat industrijskih aktivnosti, najvažnija je komponenta u procesu globalnog zagrijavanja. Otpadni materijal, kao još jedan produkt industrijske aktivnosti, može se u okviru kružnog gospodarstva upotrebljavati kao sirovina. Problem fosfogipsa, koji se oslobađa tijekom proizvodnje fosforne kiseline, može se otkloniti Merseburg procesom. Takvim smanjenjem otpada smanjit će se i destrukcija uzrokovana emisijom plinova, poput ugljikova dioksida, u atmosferu. U ovoj studiji komentirana je uporaba plinovitog ugljikova dioksida kao sirovine, uz smanjenje njegovih emisija u cementarama i termoelektranama, gdje se emitiraju velike količine ugljikova dioksida iz fosfogipsnog otpada. U svijetu se radi na različitim protokolima da bi se smanjile emisije na međunarodnoj razini. Primjena Merseburg procesa za taj i slične procese pružit će značajnu prednost proizvođačima u postizanju ciljanih količina emisija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fosfogips, Merseburg, globalno zagrijavanje, klimatske promjene, smanjenje otpada