Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.003
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 639–652
Referentni broj rada: KUI-03/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mikroekstrakcija čvrstom fazom – inovativni pristup u bioanalitičkim istraživanjima

A. Mornar, I. Marinac-Anđić, D. Amidžić Klarić i J. Kovačić

Sažetak

Tijekom posljednja tri desetljeća mikroekstrakcija čvrstom fazom donijela je značajan napredak u bioanalitičkim istraživanjima. Razlog tome su brojne modifikacije tehnike koje su omogućile njezinu primjenjivost za raznovrsne i složene biološke uzorke, ali i ekološku prihvatljivost. Tehnika se primjenjuje u kombinaciji s različitim analitičkim instrumentima među kojima se posebno ističu tekućinska i plinska kromatografija. Ovo pregledno istraživanje usmjereno je na najnovija dostignuća i načine primjene mikroekstrakcije čvrstom fazom. Nadalje, posebno su istaknuta nova, inovativna rješenja koja trenutačno nemaju komercijalnu primjenu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bioanalitika, priprema uzoraka, mikroekstrakcija čvrstom fazom, terapijsko praćenje lijekova