Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.005
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 653–659
Referentni broj rada: KUI-05/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Emulgiranje na mikrorazini: brže, bolje i učinkovitije

I. Čulo, F. Grgić, T. Jurina, A. Šalić, M. Benković, D. Valinger, J. Gajdoš Kljusurić, A. Jurinjak Tušek i B. Zelić

Sažetak

Tradicionalno se emulzije pripremaju primjenom jakih smičnih sila koje nastaju upotrebom statičkih miješala, homogenizatora ili primjenom ultrazvuka. Tako proizvedene emulzije osjetljive su na promjenu procesnih uvjeta. Primjena jakih sila i povišenih temperatura može značajno utjecati na komponente emulzija i njihovu konačnu stabilnost. Primjena protočnih mikrosustava pokazala se učinkovitom alternativnom tehnologijom klasičnim metodama emulgiranja. Male dimenzije mikrouređaja u kombinaciji s kontinuiranom provedbom procesa omogućuje brojne prednosti u odnosu na klasične šaržne procese emulsifikacije koji se provode u većem mjerilu. Male dimenzije mikrouređaja omogućuju lakši transport opreme, bolju kontrolu i sigurnost procesa te intenzivniji prijenos tvari i topline. Vrijeme miješanja u mikrouređajima smanjeno je na nekoliko milisekundi zbog kratkog difuzijskog puta molekula u mikrokanalima. U ovom radu dan je pregled procesa emulgiranja, prednosti primjene protočnih mikrosustava u provedbi procesa emulgiranja te potencijalnih novih područja primjene te tehnologije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

vrste emulzija, mehanizmi emulgiranja, nestabilnost emulzija, protočni mikrosustavi, kontinuirano emulgiranje na mikrorazini