Traženi broj
KUI 13 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 13
Godina:2020
Stranice: P1–P82
Broj znanstvenih/stručnih radova: 9
Broj ostalih priloga: 1
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz duhanskog otpada primjenom eutektičkih otapala
M. Banožić, M. Matić, S. Šafranko, A. Cikoš, M. Jakovljević Kovač, M. Molnar i S. Jokić
P1–P10
 
Povećanje brzine oslobađanja lurasidon-hidroklorida iz raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije
J. Skočibušić, J. Barbarić i K. Žižek
P11–P20
 
Redoks-svojstva ferocenom supstituiranih nukleobaza
M. Toma i V. Vrček
P21–P29
 
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
F. Kurt, K. Licht i V. Kosar
P31–P37
 
Uklanjanje bojila iz tekstilne otpadne vode ultrafiltracijskim membranama
I. Ćurić, D. Dolar i K. Karadakić
P39–P46
 
Određivanje elemenata u kosi metodom ICP-MS: odabir odgovarajuće procedure pranja uzorka
A. Bošnjaković, A. Sekovanić, J. Jurasović, T. Orct, A. Sulimanec Grgec i M. Piasek
P47–P56

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Monitoring emisija onečišćujućih tvari na području grada Tuzle
E. Hodžić, E. Alić i E. Horozić
P57–P64
 
Razine sumporovodika, amonijaka i merkaptana u zraku na području Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
V. Gluščić, M. Šilović Hujić, I. Bešlić, S. Davila i G. Pehnec
P65–P74
 
Usporedba masenih koncentracija PAU-a u lebdećim česticama zraka priobalnog područja srednjeg Jadrana i središnje Hrvatske
I. Jakovljević, Z. Sever Štrukil, G. Pehnec, I. Bešlić, A. Milinković, S. Bakija Alempijević i S. Frka Milosavljević
P75–P82
RUBRIKE

Riječ urednika

I. Dejanović, D. Vrsaljko i K. Žižek: Riječ urednika (XIII. SMLKI)