Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.034
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P39–P46
Referentni broj rada: KUI-34/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Uklanjanje bojila iz tekstilne otpadne vode ultrafiltracijskim membranama

I. Ćurić, D. Dolar i K. Karadakić

Sažetak

Otpadne vode tekstilne industrije pripadaju kategoriji najjače onečišćenih industrijskih otpadnih voda te su posebna opasnost za vodeni okoliš. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati membransku učinkovitost zadržavanja bojila iz tekstilne otpadne vode (TOV) s komercijalnim ultrafiltracijskim (UF) membranama (GH, GK, PT, PU, PW, MW) širokog područja graničnih molekulskih masa (MWCO), od 2 do 50 kDa. Testirane UF membrane rezultirale su smanjenjem obojenja i intenziteta obojenja od 56,35 % do 97,93 %. Membrane nižih MWCO vrijednosti (ispod 3 kDa) mogu se smatrati prikladnim za uklanjanje bojila iz realnog uzorka TOV-a.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

tekstilna industrija, otpadna voda, ultrafiltracija, boja, bojila