Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.010
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P1–P10
Referentni broj rada: KUI-10/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz duhanskog otpada primjenom eutektičkih otapala

M. Banožić, M. Matić, S. Šafranko, A. Cikoš, M. Jakovljević Kovač, M. Molnar i S. Jokić

Sažetak

Duhanski otpad je kruti otpad, a njegove vrste međusobno se razlikuju po granulaciji i mjestu izdvajanja u procesu proizvodnje. Cilj ovog rada bio je istražiti učinkovitost eutektičkih otapala u ekstrakciji bioaktivnih komponenti iz duhanskog industrijskog otpada (refabrikat, rebro i prašina). Ispitan je utjecaj procesnih parametara (vrijeme miješanja, temperatura i udio vode u otapalu) na svojstva samog ekstrakta (ukupne fenole, antiradikalnu aktivnost, udio klorogenske kiseline i rutina). Metodom odzivne površine određeni su optimalni parametri ekstrakcije (30 min, 70 °C, 29,99 % vode). Provedeno istraživanje ogleda se u maksimalnom iskorištavanju nusproizvoda duhanske industrije, a rezultira visokovrijednim ekstraktima koji se mogu implementirati u druge procese i proizvode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

duhanski otpad, eutektička otapala, ekstrakcija, bioaktivne komponente