Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.037
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P47–P56
Referentni broj rada: KUI-37/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Određivanje elemenata u kosi metodom ICP-MS: odabir odgovarajuće procedure pranja uzorka

A. Bošnjaković, A. Sekovanić, J. Jurasović, T. Orct, A. Sulimanec Grgec i M. Piasek

Sažetak

Ljudska kosa je biološki uzorak koji se, za razliku od krvi, skuplja neinvazivno i može rabiti u procjeni unosa elemenata. Prije analize uzorke kose potrebno je oprati kako bi se odstranila vanjska onečišćenja za što ne postoje standardni postupci. Istraživanjem je procijenjena učinkovitost različitih postupaka pranja uzoraka kose (neionskim detergentom, kiselinama, otapalima i njihovim mješavinama) uključujući primjenu ultrazvuka prije analize elemenata (As, Ca, Cd, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Pb, Se, and Zn) metodom ICP-MS. Ispitivani postupci pranja bili su zadovoljavajući, izuzev primjenom dušične i klorovodične kiseline, pri čemu se elementi “otpuštaju” i gube zbog oštećivanja kose (vidljive su promjena boje i pucanje vlasi). Primjena ultrazvuka pospješila je učinkovitost pranja uzoraka do 10 % ovisno o ispitivanom elementu i postupku pranja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

uzorak ljudske kose, učinkovitost postupka pranja, analiza metala, endogeni i egzogeni elementi