Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.026
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P65–P74
Referentni broj rada: KUI-26/2020
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Razine sumporovodika, amonijaka i merkaptana u zraku na području Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

V. Gluščić, M. Šilović Hujić, I. Bešlić, S. Davila i G. Pehnec

Sažetak

Na području Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) od 2004. godine provode se ciljana mjerenja imisijskih koncentracija sumporovodika (H2S), amonijaka (NH3) i ukupnih merkaptana (R−SH). U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja provedenih tijekom 2017. godine na dvije mjerne postaje: Biologija-sjever i Biologija-jug, koje su smještene u krugu CUPOVZ-a. 24-satni uzorci H2S, NH3 i R−SH sakupljani su po mjesec dana u svakom godišnjem dobu. Koncentracije H2S, NH3 i R−SH na obje mjerne postaje pokazuju statistički značajnu sezonsku ovisnost (p < 0,05). Promatrajući sva mjerna razdoblja zajedno, pronađene su visoke pozitivne korelacije između svih onečišćujućih tvari i temperature te negativne s tlakom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, mjerna postaja, imisije, granična vrijednost, sezonske razlike, korelacije