Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.023
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P11–P20
Referentni broj rada: KUI-23/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Povećanje brzine oslobađanja lurasidon-hidroklorida iz raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije

J. Skočibušić, J. Barbarić i K. Žižek

Sažetak

U ovom radu istražuju se mogućnosti povećanja brzine oslobađanja lurasidon-hidroklorida, antipsihotika druge generacije, pripravom čvrstih disperzija procesom liofilizacije. FTIR, DSC te XRPD ispitivanja provedena su s ciljem detekcije potencijalnih interakcija između lurasidon-hidroklorida i polimernih matrica koje mogu znatno povećati topljivost djelatne tvari i osigurati brže oslobađanje iz dozirnog oblika. Takve čvrste disperzije i pomoćne tvari upotrijebljene su u pripravi tableta čija su vremena raspadanja manja od 3 min. Profili otapanja u laboratorijskom okruženju ukazuju na brže oslobađanje djelatne tvari iz raspadljivih tableta u odnosu na čisti lurasidon-hidroklorid.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

lurasidon-hidroklorid, čvrsta disperzija, liofilizacija, raspadljiva tableta za usta, oslobađanje djelatne tvari