Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.027
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P31–P37
Referentni broj rada: KUI-27/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Neidealno strujanje u modelnim cijevima

F. Kurt, K. Licht i V. Kosar

Sažetak

Cilj ovog rada bio je istražiti strujanje kapljevine u trima različitim modelnim cijevima: ravnoj praznoj cijevi, cijevi ispunjenoj staklenim kuglicama i praznoj spiralnoj cijevi. Pri tome je osnovni koncept sadržan u pojmu raspodjele vremena zadržavanja kapljevine (RVZ). Kako bi se dobile RVZ krivulje, eksperimentalno je mjerena koncentracija inertne tvari (engl. tracer) na izlasku iz cijevi tijekom vremena. Kao inertna tvar upotrijebljena je otopina vodljive soli KCl. Pomoću modela aksijalne disperzije izračunate su vrijednosti srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja za različite protoke (100 – 600 ml min–1) i volumene inertne tvari (0,3 i 1 ml) te je dan kvantitativan opis odstupanja od idealnog strujanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

idealno strujanje, neidealno strujanje, raspodjela vremena zadržavanja, srednje vrijeme zadržavanja, disperzijski broj