Traženi broj
KUI 5 6 2023 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 72
Broj: 5-6
Godina:2023
Stranice: 289−415
Broj znanstvenih/stručnih radova: 12
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Određivanje koncentracije Cu2+ iona elektrokemijskim metodama
S. Gudić i N. Krišto
289–295
 
Primjene različitih metala kao elektrodnog materijala u obradi kompostne procjedne vode
L. Vrsalović, N. Vukojević Medvidović, S. Svilović i J. Šarić
297–304
 
Priprema i karakterizacija mješavina na osnovi termoplastičnog poliuretana i fibroina svile
E. Govorčin Bajsić, M. Meheš i L. Benić
305–315
 
Utjecaj skladištenja kontroliranom atmosferom na kvalitetu hrvatskih tradicionalnih sorti jabuke
A. Lončarić, A. Gotal Skoko, I. Flanjak, A. Jozinović, J. Babić, I. Tomac, M. Mihaljević Žulj, G. Fruk, M. Skendrović Babojelić, B. Šarkanj i T. Kovač
317–322
 
HPLC analiza fitosterola u ekstraktima Prunus spinosa L. i njihovo antiproliferativno djelovanje na stanične linije raka prostate
A. Dedić, H. Džudžević Čančar, T. Stanojković, M. Roje, A. Damjanović, A. Alispahić i A. Jerković-Mujkić
323–330

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Onečišćenje bukom i svjetlošću na području grada Splita – sadašnje stanje i vizija budućnosti
M. Marušić, I. Tojčić i L. M. Alešković
331–338

Pregledni rad

 
Modifikacija elektrokemijskih senzora nanočesticama metalnih oksida
A. Paut, A. Prkić, I. Mitar i L. Guć
339–347
 
Karakteristike i obrada otpadne vode koksne industrije
A. Tutić, M. Miloloža, M. Cvetnić, V. Martinjak, L. Furač, M. Markić, Š. Ukić, T. Bolanča i D. Kučić Grgić
349–358
 
Potenciometrijski senzori za određivanje željezovih(III) kationa
A. Paut, A. Prkić, I. Mitar i L. Guć
359–368

Stručni rad

 
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja krutim komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
I. Smoljko i M. Matić
369–380
 
Recikliranje otpadnih PET boca: utjecaj reekstrudiranja na strukturu, toplinska svojstva i prividnu energiju aktivacije
M. Jakić, S. Perinović Jozić, I. Bandić i L. Ključe
381–388
 
LPMO – ključni enzim u održivoj pretvorbi lignocelulozne biomase
T. Rezić, M. Andlar i A. Vrsalović Presečki
389–395
RUBRIKE

Riječ urednika

I. Generalić Mekinić, M. Buljac i L. Vrsalović: Riječ gostujućih urednika
III

Skupovi i događaji

T. Gazivoda Kraljević, M. Hranjec, M. Rubčić i M. Rogošić: 28. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, 28. – 31. ožujka 2023., Rovinj
397–399
401–404
404
405

Sponzorski kutak

406
407

Aktualnosti iz znanosti i industrije

408–410

Prikazi knjiga

411

Osvrti

412–413
413–414

Natječaji i fondovi

415

Kalendar događanja

K1–K2