Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.066
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 297–304
Referentni broj rada: KUI-66/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjene različitih metala kao elektrodnog materijala u obradi kompostne procjedne vode

L. Vrsalović, N. Vukojević Medvidović, S. Svilović i J. Šarić

Sažetak

U ovom radu različiti metalni materijali (legure Fe, Al, Zn) ispitivali su se kao žrtvene anode tijekom elektrokoagulacije (EK) za obradu kompostne procjedne vode. Taguchijev L9 ortogonalni niz primijenjen je za ispitivanje četiriju kontroliranih čimbenika (različiti metalni materijali, početne pH vrijednosti, brzine vrtnje miješala i vremena kontakta) na uklanjanje organske tvari izražene preko kemijske potrošnje kisika (KPK) i gubitak mase elektroda. Učinkovitost uklanjanja organske tvari izražene preko KPK-a dosegla je vrijednosti u rasponu od 75,72 do 92,97 %. Rezultati optimizacije Taguchi pokazali su da je najučinkovitiji čimbenik za uklanjanje organske tvari, izražene preko vrijednosti KPK-a, trajanje eksperimenta, dok je gubitak mase elektroda za materijal elektrode. Cinkova elektroda pokazala je najmanji potencijal za uporabu u EK procesu za pročišćavanje kompostne procjedne vode, dok se Al i Fe elektroda mogu upotrebljavati u kiselom ili blago kiselom području. Zabilježen je sljedeći opadajući redoslijed potrošnje energije: Zn > Al > Fe. Izmjerene vrijednosti gubitka mase metalne elektrode premašuju teorijske vrijednosti izračunate Faradayevim zakonom u EK eksperimentima s Al elektrodama, dok su u eksperimentima s Fe i Zn elektrodama te razlike manje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Fe, Al, Zn, žrtvovana anoda, potrošnja elektrode, Taguchi optimizacija