Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.074
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 359–368
Referentni broj rada: KUI-74/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Potenciometrijski senzori za određivanje željezovih(III) kationa

A. Paut, A. Prkić, I. Mitar i L. Guć

Sažetak

Elektrokemijski senzori imaju sposobnost pretvorbe elektrokemijske reakcije koja se odvija između analita i elektrode u analitički koristan signal. Potenciometrijski senzori, ionsko-selektivne elektrode, kao važan član obitelji elektrokemijskih senzora, u središtu su brojnih istraživanja već gotovo cijelo stoljeće. Njihov stalni razvoj te kombinacija s razvojem drugih znanstvenih i tehnoloških područja osigurali su im širok spektar primjene. Svojstva ionsko-selektivnih elektroda kao što su jednostavnost metode, niska cijena, mala veličina senzora, kratko vrijeme očitavanja signala i pouzdanost učinila su ih vrijednim konkurentima među brojnim sofisticiranijim metodama za određivanje koncentracije analita u širokom spektru različitih realnih uzoraka bez ili uz minimalnu obradu uzorka. S obzirom na široku distribuciju i visoku važnost željezovih(III) kationa u ljudskom organizmu ali i okolišu, postoji visoka potreba za razvojem analitičkih alata za njihovo brzo i efikasno određivanje. U ovom je radu predstavljen niz literaturnih izvora koji obrađuju razvoj potenciometrijskih senzora upotrijebljenih za određivanje željezovih(III) kationa s naglaskom na znanstvene radove objavljene u posljednjem desetljeću. Iz spomenutih literaturnih izvora uspoređeni su aktivni centri senzora, linearno dinamičko područje, granica detekcije te promjene potencijala u ovisnosti o koncentraciji analita. Također, utvrđeno je kako su Fe3+ kationi uspješno određeni u brojnim realnim uzorcima poput farmaceutskih pripravaka, bioloških uzoraka, različitim uzorcima vode (pitkoj, otpadnoj, mineralnoj…), prehrambenim proizvodima poput zelenog i crnog čaja i dr. Upravo zbog širokog linearnog područja, niske granice detekcije te širokog spektra realnih uzoraka u kojima ih je moguće primijeniti ionsko-selektivne elektrode perspektivni su kandidati za zamjenu nekih sofisticiranijih metoda za određivanje željezovih(III) kationa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

željezovi(III) kationi, potenciometrija, ionsko-selektivne elektrode