Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.072
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 381–388
Referentni broj rada: KUI-72/2022
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Recikliranje otpadnih PET boca: utjecaj reekstrudiranja na strukturu, toplinska svojstva i prividnu energiju aktivacije

M. Jakić, S. Perinović Jozić, I. Bandić i L. Ključe

Sažetak

U ovom radu prikupljene su otpadne PET (poli(etilen-tereftalat)) boce, odvojene od ostalih materijala i reekstrudirane. S ciljem utvrđivanja utjecaja reekstrudiranja na strukturu PET-a primijenjena je infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom. Nije utvrđen značajan utjecaj procesa reekstrudiranja na strukturu PET-a. Uzorci su također karakterizirani primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) s ciljem određivanja karakterističnih toplinskih prijelaza PET-a. Rezultati DSC analize ukazali su na to da se ekstrudirani PET započinje taliti pri nižim temperaturama, odnosno kristalizacija započinje pri znatno višim temperaturama u odnosu na PET. Termogravimetrijska analiza (TG) primijenjena je s ciljem procjene utjecaja reekstrudiranja na toplinsku stabilnost uzoraka. TG analizom potvrđeno je da reekstrudiranje nije utjecalo na toplinsku stabilnost istraživanih PET uzoraka. Konačno, primjenom izokonverzijskih Flynn-Wall-Ozawa i Friedman metoda analize izračunate su energije aktivacije toplinske razgradnje istraživanih uzoraka. U usporedbi s uzorkom PET boce, reekstrudirani PET uzorak pokazuje višu vrijednost energije aktivacije, što je dodatan argument u prilog recikliranja PET boca.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poli(etilen-tereftalat), otpadne boce, recikliranje, reekstruzija, toplinska svojstva, energija aktivacije