Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.073
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 317–322
Referentni broj rada: KUI-73/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj skladištenja kontroliranom atmosferom na kvalitetu hrvatskih tradicionalnih sorti jabuke

A. Lončarić, A. Gotal Skoko, I. Flanjak, A. Jozinović, J. Babić, I. Tomac, M. Mihaljević Žulj, G. Fruk, M. Skendrović Babojelić, B. Šarkanj i T. Kovač

Sažetak

Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj skladištenja kontroliranom atmosferom na 2 °C tijekom 180 dana na polifenolni profil, sadržaj vode, ukupne kiseline, reducirajuće i ukupne šećere, antioksidacijsku aktivnost i aktivnost polifenol oksidaze triju hrvatskih tradicionalnih sorti jabuke (´Kanadska Reneta’, ‘Ilzer Rosenapfel’, ‘Wagener’). Uočena je značajna varijacija u profilu polifenola ispitivanih sorti jabuke. Najzastupljeniji polifenoli kod svih sorti jabuke bili su procijanidin B2, zatim klorogenska kiselina, epigalokatehin, epikatehin i floridzin. Nakon skladištenja sadržaj procijanidina B2 i klorogenske kiseline bio je veći, dok je sadržaj epigalokatehina nakon skladištenja bio manji kod svih ispitivanih sorti jabuke. Sadržaj vode prije skladištenja kretao se između 79,17 i 80,76 %, a nakon skladištenja između 75,62 i 78,56 %. Tijekom skladištenja došlo je do smanjenja ukupnih kiselina, aktivnosti polifenol oksidaze i udjela flavonoida, dok je sadržaj ukupnih šećera bio veći nakon skladištenja. Štoviše, sorta ‘Kanadska Reneta’ nakon skladištenja imala je najveću antioksidacijsku aktivnost mjerenu ABTS i DPPH metodom, 1,65 odnosno 0,70 mmol trolox/kg–1. Uočena je značajna varijacija u polifenolnom profilu ispitivanih sorti jabuke. Najzastupljeniji polifenoli kod svih sorti jabuke bili su procijanidin B2, zatim klorogenska kiselina, epigalokatehin, epikatehin i floridzin. Nakon skladištenja sadržaj procijanidina B2 i klorogenske kiseline bio je veći, dok je sadržaj epigalokatehina nakon skladištenja bio niži kod svih ispitivanih sorti jabuke. Sveukupno se može zaključiti da su ispitivane sorte jabuka nakon skladištenja sačuvale najveći dio antioksidativnih i funkcionalnih svojstava.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Kanadska Reneta, Ilzer Rosenapfel, Wagener, polifenolni profil, antioksidacijska aktivnost