Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.010
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 389–395
Referentni broj rada: KUI-10/2023
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

LPMO – ključni enzim u održivoj pretvorbi lignocelulozne biomase

T. Rezić, M. Andlar i A. Vrsalović Presečki

Sažetak

Važnost enzima litičke polisaharidne monooksigenaze (LPMO) u pripremi lignoceluloznih sirovina za proizvodnju u biorafinerijama potvrđena je u brojnim istraživanjima. Stoga su istražene i interakcije LPMO enzima i supstrata s ciljem primjene tih istraživanja u uspješnoj pretvorbi lignocelulozne biomase u biorafinerijama. Nakon redukcije aktivnog mjesta LPMO enzima dolazi do vezanja i razgradnje supstrata te pripreme za djelovanje hidrolitičkih enzima. U ovom radu opisana je uloga LPMO enzima u pretvorbi lignocelulozne biomase na temelju nedavnih istraživanja: strukture LPMO enzima, specifičnosti supstrata na koje djeluje i mehanizma reakcije. Ova istraživanja važna su za odabir prikladnih uvjeta bioprocesa s ciljem aktivacije/stabilizacije LPMO enzima tijekom proizvodnje u biorafinerijama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

litička polisaharidna monooksigenaza, supstrat, lignocelulozna biomasa, reakcijski mehanizam, enzimska hidroliza