Traženi broj
KUI 1 2 2023 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 72
Broj: 1-2
Godina:2023
Stranice: 1–150
Broj znanstvenih/stručnih radova: 12
Broj ostalih priloga: 14
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Modeliranje i optimizacija elektrokoagulacijske obrade procjednih voda uz primjenu centralno složenog plana eksperimenta
R. Lessoued, A. Azizi, M. Lati i T. Ahmed Zaid
1–14
 
Primjena diamantoida kao pokazatelja zrelosti kondenzata Dravske depresije, Hrvatska
S. Marinović i M. Biondić
15–24
 
Uklanjanje dušika pomoću aerobnih granula – učinak otopljenog kisika i omjera ugljik/dušik
M. Galant, D. Grgas, T. Štefanac, M. Habuda-Stanić i T. Landeka Dragičević
25–32
 
Akumulacija teških metala u tlima navodnjavanim obrađenom otpadnom vodom: Slučaj sjeverozapadnog dijela ravnice Haut Chelif u Alžiru
Y. Rata, A. Douaoui, A. Douaik i M. Rata
33–43

Pregledni rad

 
Metode dobivanja i parametri procjene kakvoće eteričnog ulja, hidrolata i macerata smilja
B. Bilandžija, L. Bilandžija, L. Pollak i S. Inić
45–54
 
Farmaceutski značaj procesa stereoizomerizacije
L. Hok, D. Šakić, V. Vrček i R. Vianello
55–64
 
Karagenan: budući potencijalni sastojak lubrikanta i proizvoda za žensku higijenu s mogućim zaštitnim učinkom protiv HPV infekcija
J. Jumardi, R. A. Arfah i N. U. Permatasari
65–73
 
Renesansa elektroda s ugljikovom pastom; njihove modifikacije i primjene u potenciometrijskim određivanjima farmaceutika
J. Radić, M. Bralić i M. Kolar
75–85

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Značajke masovne proizvodnje sirovog čelika u Republici Hrvatskoj od 1954. do 2020. godine
M. Gojić, S. Kožuh, I. Ivanić i M. Bakić
87–93

Pregledni rad / Kemija u nastavi

 
50. godišnjica osnutka baze struktura bioloških makromolekula
G. Šinko
95–101

Stručni rad

 
Biopolimeri hitin i hitozan – svojstva i priprava
D. Skendrović, L. Terihaj, T. Rezić i A. Vrsalović Presečki
103–112
 
Smanjenje utroška energije i emisije stakleničkih plinova u peći reformera prirodnog plina
N. Zečević i O. Brasseur
113–122