Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.040
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 33–43
Referentni broj rada: KUI-40/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Akumulacija teških metala u tlima navodnjavanim obrađenom otpadnom vodom: Slučaj sjeverozapadnog dijela ravnice Haut Chelif u Alžiru

Y. Rata, A. Douaoui, A. Douaik i M. Rata

Sažetak

Dugotrajno navodnjavanje obrađenom otpadnom vodom može dovesti do nakupljanja teških metala u tlu izazivajući negativne učinke na okoliš. U ovom radu proučavana su područja gravitacijski navodnjavana obrađenom otpadnom vodom (bez unosa gnojiva) da bi se procijenili trendovi akumulacije teških metala i njihov utjecaj na fizikalno-kemijska svojstva tla tijekom razdoblja od četiri godine. Uzorci tla uzeti su na dvije dubine (0 do 20 cm i 20 do 40 cm). Rezultati ove studije pokazuju da je obrađena otpadna voda glavni izvor povećanja koncentracije teških metala u tlu i da dugotrajno navodnjavanje obrađenom otpadnom vodom obogaćuje tla teškim metalima, na što utječe sastav obrađene vode, klimatski uvjeti, tip tla i učestalost navodnjavanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, obrađena otpadna voda, navodnjavanje, tlo, Haut Chelif