Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.025
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 45–54
Referentni broj rada: KUI-25/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Metode dobivanja i parametri procjene kakvoće eteričnog ulja, hidrolata i macerata smilja

B. Bilandžija, L. Bilandžija, L. Pollak i S. Inić

Sažetak

Smilje (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) je tipična mediteranska biljka iz porodice Asteraceae koja zbog svojih ljekovitih svojstava ima dugogodišnju medicinsku i farmaceutsku primjenu. Cilj ovoga rada je istaknuti važnost standardizacije postupaka kao i definiranje raspona vrijednosti unutar kojih bi se trebali nalaziti parametri koji će služiti za procjenu kvalitete i čistoće eteričnog ulja, hidrolata i macerata smilja, uzimajući u obzir sve veći komercijalni interes za te pripravke. Ispitivanje kakvoće važno je radi utvrđivanja sigurnosti, ali i učinkovitosti primjene eteričnog ulja, hidrolata i macerata smilja, što ujedno otvara mogućnost njihove šire primjene u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Određivanje relativne gustoće, indeksa refrakcije, kiselinskog broja, pH vrijednosti, mutnoće i sadržaja eteričnog ulja već se primjenjuje kao standard za utvrđivanje kvalitete oficinalnih eteričnih ulja u europskoj farmakopeji. Uvođenje standardiziranih postupaka za ispitivanje kvalitete i čistoće eteričnog ulja, hidrolata i macerata smilja pomoglo bi boljoj analitičkoj kontroli tih pripravaka na tržištu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

eterično ulje smilja, hidrolat, macerat, ispitivanje kvalitete, fizikalni i kemijski parametri