Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.034
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 25–32
Referentni broj rada: KUI-34/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Uklanjanje dušika pomoću aerobnih granula – učinak otopljenog kisika i omjera ugljik/dušik

M. Galant, D. Grgas, T. Štefanac, M. Habuda-Stanić i T. Landeka Dragičević

Sažetak

U ovom radu istražena je učinkovitost uklanjanja dušika povezana s koncentracijom otopljenog kisika (engl. dissolved oxygen, DO) (DO 1 – 7 mg l–1) i omjerom ugljik/dušik (KPK/N 1–14) te učinak protoka zraka (0,4 – 2,9 l min–1) povezan s veličinom granula. Prosječno smanjenje vrijednosti organske tvari izražene preko kemijske potrošnje kisika (KPK) od ≥ 90 % postignuto je pri KPK/N ≥ 11, a zadovoljavajuće vrijednosti N u efluentu za ispuštanje u površinske vode gotovo su postignute pri KPK/N 14. DO od 2 mg l–1 preporučuje se za učinkovito uklanjanje N i organske tvari izražene preko KPK vrijednosti sa zrelim granulama. Veličina (promjer) granula smanjuje se s povećanjem protoka zraka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aerobne granule, uklanjanje organske tvari, N uklanjanje, natrijev acetat, sintetska otpadna voda