Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.032
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 65–73
Referentni broj rada: KUI-32/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karagenan: budući potencijalni sastojak lubrikanta i proizvoda za žensku higijenu s mogućim zaštitnim učinkom protiv HPV infekcija

J. Jumardi, R. A. Arfah i N. U. Permatasari

Sažetak

Otkriće da je infekcija humanim papiloma virusom (HPV) primarni uzrok raka grlića maternice otvorilo je nove načine prevencije. Karagenani su potencijalni kandidati za prevenciju HPV-a zbog njihova djelovanja protiv širokog spektra virusa, uglavnom kroz blokiranje prianjanja virusa. Osim toga, karakteriziraju ih niski troškovi proizvodnje, velika dostupnost, biorazgradivost, biokompatibilnost i nisu toksični. Na temelju rezultata dosadašnjih studija, karagenan (in vitro i in vivo) ima potencijal za primjenu kao lubrikant i sredstvo za higijenu žena, jer može smanjiti mogućnost HPV infekcije te nije toksičan ni alergen.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rak grlića maternice, humani papiloma virusi (HPV), lubrikant, biomedicinski proizvodi za higijenu žena