Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.030
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 15–24
Referentni broj rada: KUI-30/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena diamantoida kao pokazatelja zrelosti kondenzata Dravske depresije, Hrvatska

S. Marinović i M. Biondić

Sažetak

Diamantoidni ugljikovodici ispitivani su u plinsko-kondenzatnim ležištima Dravske depresije, hrvatski dio Panonskog bazena, da bi se odredila termička zrelost kondenzata. Ta najveća plinska i plinsko-kondenzatna polja u Hrvatskoj – Molve, Kalinovac i Stari Gradac – smještena su u sjeverozapadnom dijelu Dravske depresije. Složene strukturne, litološke i stratigrafske značajke tog područja utjecale su na pojavu ugljikovodika posebnih fizikalnih karakteristika. Osnovna svojstva pokazuju visoku koncentraciju laganih aromatskih ugljikovodika (BTEX) i nisku koncentraciju sumpora, a neki od njih sadrže visok udio krutih parafina; Stari Gradac i Severovci. Parametri porijekla i zrelosti kondenzata karakterizirani su i korelirani metodama plinske kromatografije (GC) i vezanim sustavom plinska kromatografija – masena spektrometrija (GC-MS). Parametar zrelosti na bazi dijamantoida, poput metildiamantanskog indeksa 40–50 % ukazuje na visoku razinu termičke zrelosti koja odgovara refleksiji vitrinita 1,1–1,6 %. Uzorci kondenzata nisu biodegradirani, što pokazuju visoke vrijednosti API gustoće i odsutnost kromatografski nerazdvojenih spojeva (engl. unresolved complex mixture, UCM).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

diamantoidi, kondenzati, Dravska depresija, zrelost