Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.085
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 1–14
Referentni broj rada: KUI-85/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje i optimizacija elektrokoagulacijske obrade procjednih voda uz primjenu centralno složenog plana eksperimenta

R. Lessoued, A. Azizi, M. Lati i T. Ahmed Zaid

Sažetak

Za obradu procjednih voda odlagališta otpada u posljednje se vrijeme sve više primjenjuje elektrokoagulacija. Razloga je više: od jednostavnosti primjene, niske cijene, visoke učinkovitosti do prihvatljivosti po okoliš. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati učinkovitost obrade procjednih voda primjenom elektrokoagulacije pomoću aluminijskih elektroda. Pritom se pratila promjena koncentracije ukupne organske tvari izražena preko kemijske potrošnje kisika (KPK), biološke potrošnje kisika (BPK5) i zamućenja. Da bi se postiglo maksimalno uklanjanje onečišćujućih tvari, istaknuli su se ključni učinci varijabli te ispitala simultanost njihovih odnosa, primijenjen je centralno složen plan eksperimenta. Optimalni uvjeti procijenjeni su kvadratnim modelima visokih vrijednosti prilagođenih koeficijenata determinacije od 99,82, 99,93 i 99,95 % za KPK, BPK5, odnosno zamućenost. Optimalni uvjeti uključivali su početnu pH vrijednost od 5,04, gustoću struje od 407 A m–2, reakciju u trajanju od 74,6 min te brzinu miješanja od 150 o min–1. Elektrokoagulacijom postignuto je učinkovito uklanjanje organske tvari uz smanjenje KPK za 90 %, BPK5 za 92,3 %, te zamućenja za 99,6 %. Rezultati su pokazali dobru podudarnost predviđenih i eksperimentalnih vrijednosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpadna voda, elektrokoagulacija, povratni odabir, centralno složeni plan eksperimenta, metodologija odzivne površine