Traženi broj
KUI 1 2 2022 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 71
Broj: 1-2
Godina:2022
Stranice: 1–122
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 23
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Modeliranje membranske filtracije primjenom frakcijskog računa
C. Mesli, M. Laidi, S. Hanini, A. Adda, M. Moussaoui i M. Hentabli
1–7
 
DA-SVM, MLR, PLS i OLS modeliranje kumulativnog otpuštanja Tramadola iz formulacija inkapsuliranih s PCL i PVP
A. Chabane, F. Bouchal, M. Hentabli, F. Rezgui i H. E. Slama
9–19
 
Proizvodnja bioetanola iz otpadnih voda prerade maslina primjenom imobiliziranih stanica
K. Ayadi, M. Meziane, D. Rouam, M. N. Bouziane i K. El-Miloudi
21–28
 
Modeliranje prirasta kulture Saccharomyces cerevisiae i simuliranje obrazaca rendgenskog spektra piritnog pepela
Y. Ermurat
29–38

Stručni rad

 
Strukturna, fizikalno-kemijska i termička svojstva voštanog kukuruznog škroba modificiranog octenil sukcinil anhidridom
A. Djori i N. Moulai-Mostefa
39–47

Pregledni rad

 
Aditivi u plastici – potencijalni štetni učinci na ekosustav
S. Čačko, E. Pančić, I. Zokić, M. Miloloža i D. Kučić Grgić
49–56
 
Kritička procjena tehnologija proizvodnje amonijaka i zelenog amonijaka
A. O. Gezerman
57–66

Pregledni rad / Kemija u nastavi

 
Staklo, od Antike do svemirskog doba
M. Čalogović i T. Marjanac
67–74
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

75–76
77

Zaštita okoliša

78–80
V. Ocelić Bulatović: Utjecaj svjetlosnog onečišćenja
81–83

Skupovi i događaji

84
85–86
87–88

Novosti

89–100

Sponzorski kutak

101–102
103

Aktualnosti iz znanosti i industrije

104–105

Osvrti

106–107
108–109
110–112
112–113
114
115–117

U spomen

S. Martinez i M. Rogošić: Izv. prof. dr. sc. Ivica Štern
118–119

120–122

Kalendar događanja