Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.005
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 39–47
Referentni broj rada: KUI-05/2021
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Strukturna, fizikalno-kemijska i termička svojstva voštanog kukuruznog škroba modificiranog octenil sukcinil anhidridom

A. Djori i N. Moulai-Mostefa

Sažetak

Ovaj rad imao je za cilj provesti detaljnu karakterizaciju strukturnih, fizikalno-kemijskih i termičkih svojstava voštanog kukuruznog škroba modificiranog octenil sukcinil anhidridom (OSA), poznatog pod tržišnim imenom Gel ‘N’ Melt™. Analize infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom i protonskom nuklearnom magnetskom rezonancijom otkrile su prisutnost novih apsorpcijskih vrpci s obzirom na izvorni škrob. Rezultati dobiveni protonskom nuklearnom magnetskom rezonancijom bili su u skladu s rezultatima dobivenim titracijom. Uočena je viša molekulska masa nego kod modificiranog škroba dobivenog iz drugih izvora. Utvrđeno je da postoji inverzna korelacija između stupnja supstitucije i molekulske mase: smanjenjem stupnja supstitucije dolazi do povećanja mase. Osim toga, rendgenska difrakcijska analiza i skenirajuća elektronska mikroskopija otkrili su gubitak uređene kristalne strukture tipa A, što je karakteristično za polimere s niskim DS vrijednostima. Također, uočena je koegzistencija pojedinačnih i združenih čestica. Rezultati su potvrđeni toplinskom analizom koja je pokazala potpuni gubitak kristalnosti zagrijanih zrna.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

OSA škrob, Gel ‘N’ Melt, stupanj supstitucije, kemijska struktura, molekulska svojstva, toplinska svojstva